બે સાથીનો કોયડો – જવાબ

બે સાથી ના મૌલિક કોયડા નો જવાબ ======= હાથ ના બે અંગુઠા ( અને આઠ આંગળીઓ )

સાથી જેવો આબેહુબ જગ માં ન મળે ( એક ના અંગુઠાની છાપ બીજા કોઈ ની સાથે ના\ મળે )
પોલીસ ને પણ સાથી ની મદદ ખપે ( ગુનાહ ના ઉકેલ માટે પોલીસ ને પણ અંગુઠાની છાપ થી મદદ મળે છે )

સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા)

ભાગ લેનારાઓ :

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s