અજીબોગરીબ કોર્ટખટલો – વલીભાઈ મુસા

જો કોઈએ જીવંત કોર્ટકાર્યવાહી ન નિહાળી હોય, તો રહસ્ય અને રમૂજભરી આ કહાની વાંચવા નીચે શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરો. અજીબોગરીબ કોર્ટખટલો ! - વલીભાઈ મુસા -વલીભાઈ મુસા

ચૌબીસ ઘંટે – વલીભાઈ મુસા

ગરબડ ગોટાળાની પરંપરા વાંચતા જાઓ અને મરકમરક હસતા જાઓ. ચૌબીસ ઘંટે - વલીભાઈ મુસા શેર કરશો કે પછી એકલાં એકલાં મજા માણીને એકલપેટાં થઈ જશો, હમમિજાજીજનો? -વલીભાઈ મુસા

ફ્લેશગનના ઝબકારે ! – વલીભાઈ મુસા

રહસ્ય અને રમૂજનો સંગમ એટલે.... ફ્લેશગનના ઝબકારે ! (અહીં ક્લિકો!) આ વાર્તા ગમે તો ગામને કહેજો! ઘેરઘેર જવાની જરૂર નથી હોં કે! માત્ર શેર કરો અને વાયુદૂત એ કામ કરી દેશે!!! -વલીભાઈ મુસા

મિ. લાલજી માયાળુ – વલીભાઈ મુસા

અમારો બેઉ મિત્રોનો સાંજનો નિત્યક્રમ હતો કે પોસ્ટઓફિસે જઈને અમારી ટપાલ હોય તો રૂબરૂ મેળવી લઈને પછી હાઈવે તરફ વોકીંગ માટે જવું. એ દિવસે અમારા પહોંચવા પહેલાં પોસ્ટમેન નીકળી ગયેલો હતો. અઠવાડિયા પહેલાં બદલી પામીને આવેલા નવીન પોસ્ટમાસ્ટરે અમને પ્રથમ નજરે વેલ એજ્યુકેટેડ સમજીને અને કદાચ નવીન પરિચય મેળવવાના આશયે ઓફિસની અંદર બોલાવ્યા અને અમારી … વાંચન ચાલુ રાખો મિ. લાલજી માયાળુ – વલીભાઈ મુસા