મલીદો

રસ્તાની બાજુમાં વહોરાજી ની નાની એક દુકાન હતી👉અચાનક એક દિવસ તેની સામે એક મોટી દુકાન (સ્ટોર) ખુલીઅને દુકાનદારે બોર્ડ લટકાવ્યું ઘી 300 ₹ કિલો👉 વહોરાજી એ પણ બોર્ડ લગાવ્યું ઘી 280 ₹ કિલો👉સ્ટોરવાળાએ બીજા દિવસે ફરીથી બેનર લટકાવ્યું ઘી 260 ₹👉 વહોરાજી ફરીથી બોર્ડ પર લખ્યું ઘી 240 ₹ 👉આ રોજની લડાઈ જોઈને એક સજ્જને … વાંચન ચાલુ રાખો મલીદો

पागल की परख!

😜😜😜😜एक पागलखाने में एक पत्रकार ने👷 डॉक्टर से प्रश्न किया। " आप कैसे पहचानते हैं कि, कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं ? " 👷डॉक्टर---" हम एक 🛀बाथटब पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को, एक चम्मच एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो 🛀बाथटब को खाली करे। " … વાંચન ચાલુ રાખો पागल की परख!

સંખ્યા શોધો

જવાબ અને સહયોગીઓની યાદી બે દિવસ પછી જાહેર થશે. સૌજન્ય : રાજેન્દ્ર ડિન્ડોરકર

ચોખ્ખી ચોખવટ:

આજની આંય પૌષ્ટિક પાહરસી પોસ્ટ લખવા પાછળ Jayભાઈ Vasavadaનો ગઈકાલનો પારસી લેખ મને મોટ્ટીવેશન આપવા જવાબદાર છે. કારણકે એવન્ને લીઢે જ આજે મને ખુલ્લા ડિલે સમાજને જનાવવાનું મન ઠઈ ગ્યુ છે કે મું બી સામાજિક રીતે અર્ધો પારસી છું. "અરે ડિકરા!!! સુ વાટ કરે ચ. કઈ રીતે?" ક્વ છું ડાલ્લિંગ ક્વ છું, વેઇટ કર જોવ. … વાંચન ચાલુ રાખો ચોખ્ખી ચોખવટ:

ગણિત ગમ્મત – જવાબ

જો એક જ ગણિત સંજ્ઞા મૂકવાની શરત હોય તો …. ૩.૯ જો માત્ર ગણિતની ગમે તેટલી સંજ્ઞા મૂકવાની શરત હોય તો ….-૩ + ૯ ; ૩ + √૯...... અને બીજા ઘણા વિકલ્પો જો કાંઈ પણ મૂકી શકાય તો ..... ઘણી બધી શક્યતાઓ દા.ત. ૩ + ૧૩ - ૯ વિ. વિ.