આડુંઅવળું!

શબ્દકોશમાં કેટલુંક
આડુંઅવળું થઈ ગયું છે !
“જનમટીપનું” નામ,
“મોબાઈલ” થઈ ગયું છે !

કેદી નંબરનું નામ,
“મોબાઈલ નંબર” થઈ ગયું છે !

“જેઈલરનું” નામ,
“એડમીન” થઈ ગયું છે !

“દીવાસ્વપ્નનું” નામ,
“સોશ્યલ મીડિયા” થઈ ગયું છે !

“તાળીઓના” ગડગડાટનું નામ,
“લાઈક” થઈ ગયું છે !

“ગામના ચોરાનું” નામ,
“ફેસબુક” થઈ ગયું છે !

“અણદીઠેલ ઘરનું” નામ,
“મેસેન્જર” થઈ ગયું છે !

“દીઠેલ ઘરનું” નામ,
“વોટ્સએપ” થઈ ગયું છે !

“હાજરી પત્રક” તમામનું,
“ઓનલાઈન” થઈ ગયું છે !

“પ્રસંગ” સાચવવાનું પણ,
“ઓનલાઈન” થઈ ગયું છે !

“બિરદાવવાનું” કે “વખોડવાનું”,
“ઓનલાઈન” થઈ ગયું છે !

હવે “જીવવાનું” સહજ નથી રહ્યું,

હવે “ઓનલાઇન” રહેવું,
એજ જીવન થઈ ગયું છે !…

સૌજન્ય : મુકેશ ઓઝા (ફેસબુક)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s