અર્ધસત્ય!

બાર બાળક ધરાવતા એક વકીલસાહેબને ઘર બદલવાની જરૂર પડી પણ તેમને બાર બાળક છે એ સાંભળી બધે તો જાકારો મળતો. હવે વકીલસાહેબથી ખોટું(!) તો ન બોલાય કે તેને કોઈ બાળક નથી અને સાચું બોલે તો પણ મુસીબત.

તેમને એક રસ્તો મળી ગયો અને પોતાની પત્નીને કહ્યું કે તે અગિયાર બાળકને લઈને CEMETRY (સ્મશાન) જાય. ત્યારબાદ તે એક બાળકને લઈને ભાડાના ઘર માટે એક એજન્ટ પાસે પહોંચ્યો. તેને એક ઘર પસંદ પડ્યું એટલે એજન્ટે પૂછ્યું કે તમને કેટલા બાળકો છે?

જવાબ આપ્યો કે બાર એટલે એજન્ટે સવાલ કર્યો કે તો બાકીના ક્યા છે?

બહુ દુઃખ દર્શાવતા ચહેરે વકીલસાહેબ બોલ્યા તેઓ તેની મમ્મી સાથે CEMETERY (સ્મશાન)માં છે.

(અંગ્રેજીમાં વાંચેલ તેનો ભાવાનુવાદ)

સૌજન્ય : નિરંજન મહેતા

One thought on “અર્ધસત્ય!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s