ગણિત કૌશલ્ય – ૧૬ (ઉત્તર)

મૂળ કોયડા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ઉત્તર :

રોકાણ કરેલી રકમ રૂ|. ૬૦૦/- અને વ્યાજનો દર ૧૦%

* * *

સહયોગીઓ : (૧) નિરંજન મહેતા (૨) કમલ જોશી

One thought on “ગણિત કૌશલ્ય – ૧૬ (ઉત્તર)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s