ગણિત કૌશલ્ય – ૧૪ (ઉકેલ)

મૂળ કોયડો અહીં જોવા મળશે.

ઉત્તર : ૧૮

-વલીભાઈ મુસા (રજૂકર્તા)

Courtesy : Google

* * *

સહયોગીઓ : (૧) કમલ જોશી (૨) નિરંજન મહેતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s