અજીબોગરીબ કોર્ટખટલો – વલીભાઈ મુસા

જો કોઈએ જીવંત કોર્ટકાર્યવાહી ન નિહાળી હોય, તો રહસ્ય અને રમૂજભરી આ કહાની વાંચવા નીચે શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરો. અજીબોગરીબ કોર્ટખટલો ! - વલીભાઈ મુસા -વલીભાઈ મુસા

ચૌબીસ ઘંટે – વલીભાઈ મુસા

ગરબડ ગોટાળાની પરંપરા વાંચતા જાઓ અને મરકમરક હસતા જાઓ. ચૌબીસ ઘંટે - વલીભાઈ મુસા શેર કરશો કે પછી એકલાં એકલાં મજા માણીને એકલપેટાં થઈ જશો, હમમિજાજીજનો? -વલીભાઈ મુસા

ફ્લેશગનના ઝબકારે ! – વલીભાઈ મુસા

રહસ્ય અને રમૂજનો સંગમ એટલે.... ફ્લેશગનના ઝબકારે ! (અહીં ક્લિકો!) આ વાર્તા ગમે તો ગામને કહેજો! ઘેરઘેર જવાની જરૂર નથી હોં કે! માત્ર શેર કરો અને વાયુદૂત એ કામ કરી દેશે!!! -વલીભાઈ મુસા

ચાર, બસ ચાર જ ! – વલીભાઈ મુસા

નીચેના શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરીને વાર્તા ઉપર પહોંચી જાઓ. ચાર, બસ ચાર જ ! - વલીભાઈ મુસા -વલીભાઈ મુસા (લેખક અને સંપાદક)

પારિતોષિક – વલીભાઈ મુસા

નીચે શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરીને મૂળ વાર્તા ઉપર પહોંચો. પારિતોષિક - વલીભાઈ મુસા -વલીભાઈ મુસા (લેખક અને સંપાદક)

માજા વેલાનું મૃત્યુ – સુંદરમ્

મૂળ કૃતિ ઉપર જવા માટે નીચે ક્લિક કરો. (૮) માજા વેલાનું મૃત્યુ - સુંદરમ્ સૌજન્ય : ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તા-સંપદા : સંપાદક - મણિલાલ હ. પટેલ (એકત્ર ફાઉન્ડેશન) સંપાદક : વલીભાઈ મુસા

કુન્તકનો પુનરવતાર – વલીભાઈ મુસા

મૂળ વાર્તા સુધી પહોંચવા નીચે ક્લિક કરો. (૬) કુન્તકનો પુનરવતાર! - વલીભાઈ મુસા -વલીભાઈ મુસા (લેખક અને સંપાદક)

એક રમૂજી બોધકથા

ઘડપણનું વસાણું જૂનાં જમાનામાં એક રાજ્યમાં એક એવો રીવાજ હતો કે દર પાંચ વર્ષે રાજાની નિયુક્તિ ગામની પ્રજામાંથી જ થાય, અને પાંચ વર્ષ સુધી રાજા રાજ કરે, અને નવો રાજા આવે એટલે જુના રાજાને રાજ્યની બહાર આવેલ નદીને સામે પારના ગાઢ જંગલમાં ભગવાન ભરોસે મૂકી આવવાનો. ત્યાંના જંગલી જાનવરો આ રાજાનો શિકાર પણ કરી જાય, … વાંચન ચાલુ રાખો એક રમૂજી બોધકથા