જવલ્લે જ આવો નજારો!

https://videopress.com/v/B0zCAdmF?resizeToParent=true&cover=true&preloadContent=metadata The rarest of rare videos સૌજન્ય : નિરંજન મહેતા

રોબોટે તો હદ કરી નાખી!

Robots of Boston Dynamics dancing to a popular Tamil song…. https://videopress.com/v/eCMAO9lp?resizeToParent=true&cover=true&preloadContent=metadata સૌજન્ય : નિરંજન મહેતા *** વલ્દ ફેંકવાણી(!) : તા.૨૮૧૦૨૨૨૨ સુધીમાં વિશ્વની વસ્તી ૧૦૦૦ કરોડની હશે, જેમાં ૯૦૦ કરોડ રોબોટ હશે અને ૧૦૦ કરોડ માનવીઓ હશે. રોબોટ તેમના માટે અશક્ય એવી સેવાઓ માનવીઓ પાસેથી લેશે. થિયેટરો કે રમતનાં મેદાનોમાં પ્રેક્ષકો તરીકે રોબોટ હશે. આ વિડિયોમાં … વાંચન ચાલુ રાખો રોબોટે તો હદ કરી નાખી!

ડોમિનોની જલેબી ટૂટી પડી

પત્તાંનો મહેલ બનાવવાની અને પછી તોડી પાડવાની મજા માણી હોય તે સૌને આ વિડિયો ગમશે https://www.youtube.com/watch?v=lo6x4eulY9g