બે સાથીનો કોયડો – જવાબ

બે સાથી ના મૌલિક કોયડા નો જવાબ ======= હાથ ના બે અંગુઠા ( અને આઠ આંગળીઓ ) સાથી જેવો આબેહુબ જગ માં ન મળે ( એક ના અંગુઠાની છાપ બીજા કોઈ ની સાથે ના\ મળે )પોલીસ ને પણ સાથી ની મદદ ખપે ( ગુનાહ ના ઉકેલ માટે પોલીસ ને પણ અંગુઠાની છાપ થી મદદ મળે … વાંચન ચાલુ રાખો બે સાથીનો કોયડો – જવાબ

બે સાથીનો કોયડો

બે સાથી નો મૌલિક કોયડો બે સાથી એક જ બિલ્ડીંગ માં રહેબન્ને જુદા રહે, પણ રોજ સાથે મળેબન્ને પાસે અમુક બીજા સાથીઓ હોયબધા સાથે મળી ને જ સર્વે કામ હોયસાથી જેવો આબેહુબ જગ માં ન મળેપોલીસ ને પણ સાથી ની મદદ ખપેદરેકને એ સર્વે થી દરરોજ પડે કામકોયડા કસબીઓ બતાવો એનું નામ સૌજન્ય : કાસિમ … વાંચન ચાલુ રાખો બે સાથીનો કોયડો

English puzzle- 3

કયા દેશના નામના અક્ષરો ને અંગ્રેજી મુળાક્ષરો (letters.) માં જમણે થી ડાબે ( ઉલટ સુલટ ) વાંચતા ગુજરાતી / હિન્દી શબ્દ બની જાય છે ? દા.ત. REWARD. ને ઉલટું વાંચતા DRAWER. બની જાય છે.

અમુલ્ય મૌલિક કોયડો – જવાબ

અમુલ્ય મૌલિક કોયડા નો જવાબ ======= સમય સમય સમય બલવાન હે, નહિ મનુષ્ય બલવાન સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા)

અમુલ્ય મૌલિક કોયડો

છે પણ કદી દેખાય નહિપાસે છે પણ અડાય નહિમુલ્ય એનું અંકાય નહિકોઈ થી પણ રોકાય નહિશક્તિ છે એની અપારમાનવી પણ બને લાચારભાગે છે પણ પકડાય નહિઝાલ્યો કોઈ થી ઝલાય નહિએની કિંમત જાણો તમેએનું નામ બતાવો તમે સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા)

અદશ્ય મૌલિક કોયડા નો જવાબ

=========== દિલ ---- હૃદય ---- હૈયું કોયડા માં જ શબ્દ " હૈયું " આપવા માં આવેલ. ( રવૈયા વતા વૈયા, રવૈયા વતા વૈયા, મેં ને દિલ તુઝ કો દિયા, મેં ને દિલ તુઝ કો દિયા ====== એક જુની ભારતી ફિલ્મ નું ગાયન ) સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા) સહયોગીઓ :

અદશ્ય મૌલિક કોયડો

દેખાય નહિ છતાં પણ કોઈ ને અપાયસંજોગો હોય તો લેવાય અને દેવાયઅસ્તિત્વ છે પણ કદાપિ ન અડાયવિશાળ છે તેથી ઘણું તે માં સમાયફિલ્મવાળાઓ તેની પાછળ ભાગેખરેખર હાથ ના કર્યા હૈયે વાગેજીવન નો તે એક ભાગ ગણાયતે વિના જીવન ન જ ગણાયના થાકે કદાપિ કરે અણથક કામકોયડા કસબીઓ બતાવો એનું નામ Hint.: વાહ, કોયડો છે લાજવાબકોયડા … વાંચન ચાલુ રાખો અદશ્ય મૌલિક કોયડો

જોડિયા મૌલિક કોયડાનો જવાબ

જોડિયા મૌલિક કોયડા નો જવાબ ======= આંખો ----- નૈન ------ ચક્ષુ ( નજર ) કવિતા માં એ જોડી માં કોઈ સમાય ==== મેરી આંખોં મેં બસ ગયા કોઈ રે, મોહે નીંદ ન આયે, હાયે મેં ક્યાં કરું ==== એક જુની હિન્દી ફિલ્મ નું ગીત ક્યારેક એમાં કશું નખાય ==== કાજળ --- સુરમોએના પર કશુંક ચઢાવાય … વાંચન ચાલુ રાખો જોડિયા મૌલિક કોયડાનો જવાબ

જોડિયો મૌલિક કોયડો

જોડિયો મૌલિક કોયડો સફેદ ખેતર માં કાળું ફળએ ખેતર માં ન ચાલે હળહંમેશા એ જોડીમાં જ હોયશોભા એની ત્યારે જ હોયજોડી ખરેખર અણમોલ કહેવાયજોડી જીવન નો ભાગ ગણાયકદી જોડી ના બદલે એક જ દેખાયઅને કવચિત બન્ને પણ ન દેખાયબે જોડી સામસામે આવે તો આનંદ થાયપણ કયારેક તો ટંટો ફસાદ પણ થાયકવિતા માં એ જોડી માં … વાંચન ચાલુ રાખો જોડિયો મૌલિક કોયડો