બાળ સાહિત્ય

માવજીભાઈનાં માટલાં

બાળ વાર્તાઓ

બાળ ગીતો

વિકિસ્રોત પર બાળવાર્તાઓ

બાળવાર્તાઓ

 

એકત્ર પર

ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

 

વાર્તાઓના ખજાને ખજાના

  ⇔ ⇔ ⇔

⇔ ⇔ ⇔ ⇔

 

     ઈન્ટરનેટ ઉપર જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી બાળ સાહિત્યના ખજાના મળ્યા છે; ત્યાં પહોંચવાની ‘સિમ સિમ ખુલ જા’ ચાવીઓ આ પાનાં પર આપવામાં આવી છે. એ બધી વેબ સાઈટોના સંચાલકોનો ગુજરાતના બાળકો અને તેમના વાલીઓ વતી ખુબ ખુબ આભાર.

     વાચકોને વિનંતી કે, આવા અન્ય ખજાનાની ભાળ મળે તો અમને જરૂર જણાવશો. એમને પણ અહીં સામેલ કરવાનુ ં  ગમશે.

 

આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરેલી બાળ વાર્તાઓ

 

રીડ ગુજરાતી – બાળવિભાગ

પાનું – ૧

પાનું – ૨

પ્રતિલિપિ પર

પંચતંત્રની   વાર્તાઓ

 

અરવિંદ ગુપ્તા

ચિત્રકથાઓ

 

દીકપાલસિંહજી જાડેજા

બાળ વાર્તાઓ 

 

Advertisements