અદશ્ય મૌલિક કોયડા નો જવાબ

=========== દિલ —- હૃદય —- હૈયું

કોયડા માં જ શબ્દ ” હૈયું ” આપવા માં આવેલ.

( રવૈયા વતા વૈયા, રવૈયા વતા વૈયા, મેં ને દિલ તુઝ કો દિયા, મેં ને દિલ તુઝ કો દિયા ====== એક જુની ભારતી ફિલ્મ નું ગાયન )

સૌજન્ય : કાસિમ અબ્બાસ કાલાવડવાલા (કેનેડા)

સહયોગીઓ :

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s