હસના મના!

એક બહેન કારની બેટરી બદલાવવા ગેરેજવાળા પાસે આવ્યાં.

ગેરેજવાળોઃ બહેનજી, એક્સાઈડ (Excide) ની લગાવી દઉં?

બહેનજી (થોડો વિચાર કરીને): ઘડી ઘડી કોણ ધક્કા ખાય,એમ કરો બન્ને સાઈડની લગાવી દો!

સૌજન્ય : સુનીલ પંડ્યા (ક્વોરા – હાસ્યની બે પળ)

* * *

ભાંગરો આમ પણ વટાય! :

કાકા ખોવાયેલા મોબાઈલની ફરિયાદ લખાવવા પોલીસ સ્ટેશને ગયા. પોલીસમેને પૂછ્યું, ‘સેમસંગનો છે?’

’ના સાહેબ, દલસંગનો છે!’

-વલીભાઈ મુસા

One thought on “હસના મના!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s