ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ

(1) અમે જતાંને “આવજો” કહીએ,

(2) અમે “ખારા” ને “મીઠું” કહીએ.

(3) “તારી ભલી થાય” કહીને અમે ગુસ્સામાં પણ ભલું ઈચ્છીએ છીએ.

(4) ફરી મળીશું કહીને છુટ્ટા પડતી વખતે પણ ફરી મળવાની આશા જગાવીએ છીએ.

(5) “ભલા માણસ” એમ કહીને અમે અણગમો બતાવીએ છીએ,પણ કહીએ તો “ભલો” જ.

(6) “બહું ડાહ્યો” એમ કહીને અમે મહેણું મારીએ છીએ,પણ કહીએ તો અમે “ડાહ્યો” જ

(7) “ખરો બાકી તું” એમ કહીને અમે ખોટાંને પણ ખરો સંબોધીએ છીઐ.

આવી “માઁ” સમાન મીઠી મારી ગુજરાતી ભાષા પર મને ગર્વ છે.

આ માત્ર ભાષા નથી,મારી માતૃભાષા છે.

મને અંગ્રેજી ઓછું આવડે છે,એનો અફસોસ નથી.પણ ગુજરાતી સારૂં આવડે છે,તેનો ગર્વ છે.

સૌજન્ય : વિજય કડકીઆ (ગઝલ ગુર્જરી)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s