એટલે ફોન કર્યો છે!

એક ભાઈએ મ્યુનિસિપાલિટી માં ફોન કર્યો:-મારા ઘર સામે કૂતરું મરી ગયું છે.

સામેથી જવાબ:-તેમાં શું…?.. વિધિ પતાવો,તમતમારે…

તે ભાઈનો જબરદસ્ત જવાબ:-

વિધિ તો પતાવું, પણ તેનાં સગાંવ્હાલાંને જાણ તો કરવી પડે ને..
એટલે ફોન કર્યો છે…!

સૌજન્ય : નિરંજન મહેતા (મુંબઈ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s