આપણાવાળી વધારે રૂપાળી છે, નહિ!!!

૧૯૩૦માં એક ધનાઢ્ય માણસ તેની પત્નીને ખૂબ જ મોંઘી હોટલમાં જમવા લઈ ગયો. તેવામાં એક સ્વરૂપવાન સ્ત્રી આવી અને પેલાને ગાલ ઉપર ચુંબન કરીને જતી રહી.

પત્ની ધુવાંપુવાં થઈ ગઈ અને બોલી ઊઠી, ‘એ નાલાયક કોણ હતી?’

પતિએ જવાબ આપ્યો, ‘મારી પ્રેયસી છે.’

પત્ની : હું હવે તારી સાથે એક પળ પણ રહી શકું નહિ. મારે તલાક જોઈએ.

પતિ : તારી ઘવાયેલી લાગણીને હું સમજી શકું છું, પણ તલાક લેવા પહેલાં હજુ વિચારી લે. આપણે છૂટાં પડીએ તેનો મતલબ એ થશે કે આપણે મોંઘું શોપીંગ કરવા પેરિસ નહિ જઈ શકીએ. આપણે શિયાળામાં બાર્બાડોસ અને ઉનાળામાં ટસ્કની નહિ જઈ શકીએ. આપણા ગેરેજમાં તને મોંઘીમોંઘી કાર જોવા નહિ મળે. આપણે ખૂબ જ મોંઘી ક્લબોમાં પણ સાથે નહિ જઈ શકીએ. આમ છતાંય તલાક લેવી કે ન લેવી તે માટે તું સ્વતંત્ર છે. હું તને નહિ રોકું, સમજી?’

પત્ની કંઈક બોલવા જતી હતી, ત્યાં તો પતિનો એક મિત્ર તેની પત્ની સાથે હોટલમાં દાખલ થયો અને પતિને વેવ કર્યું.

પત્ની : એ લોકો કોણ છે?

પતિ : એ મારો મિત્ર છે અને સાથે તેની પત્ની છે.

પત્ની : અફસોસ. તેની પત્ની એટલી બધી રૂપાળી નથી. એમ તો આપણાવાળી વધુ રૂપાળી છે, નહિ!!!

(ભાવાનુવાદ)

સૌજન્ય : બા-બામેઈલ

2 thoughts on “આપણાવાળી વધારે રૂપાળી છે, નહિ!!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s