ગજબની અવસાન નોંધ!

હંમેશાં લડતાં ઝઘડતાં પતિપત્નીએ લગ્નજીવનનાં પચીસ વર્ષ પસાર કર્યાં અને એક દિવસે પતિ હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન પામ્યો. મેડમે પતિની અવસાન નોંધ છાપામાં છપાવવા માટે પ્રેસની મુલાકાત લીધી અને ભાવતાલ પૂછવાનું શરૂ કર્યું.

મેડમ : અવસાન નોંધ છપાવવા માટેના તમારા ભાવતાલ શું છે?

એડ એડિટર : ચાર લાઈન, ૮૦ શબ્દ, ૧૦૦ ડોલર

મેડમ : ખૂબ વધારે કહેવાય. તેણે મારા માટે કશું જ કર્યું નથી. એનાથી સસ્તું કંઈ?

એડ એડિટર : ત્રણ લાઈન, ૨૫ શબ્દો, ૩૫ ડોલર.

મેડમ : હજુય વધારે છે. એનાથી સસ્તું?

એડ એડિટર : બે લાઈન, ૫ શબ્દ, ૫ ડોલર.

મેડમ : ઓકે. ચાલશે.

એડ એડિટર : લખાણ આપો.

મેડમે ખૂબ વિચાર્યા પછી લખાવ્યું, ‘Dan’s dead; Car for Sale’ અર્થાત્ ડેન મરી ગયો છે, તેની કાર વેચવાની છે!

(રૂપાંતરિત ભાવાનુવાદ)

સૌજન્ય : બા-બામેઈલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s