મગજનો ચક્કાજામ!

એક મેડમ થેલીમાં કંઈક લઈને બજારમાં જઈ રહ્યાં હતાં. એક માણસે તેમને પૂછ્યું, ‘થેલીમાં શું લઈને જઈ રહ્યાં છો?

મેડમે જવાબ આપ્યો, ‘તરબુચ’

પેલા માણસે આગળ કહ્યું, ‘તમે થેલીમાં કેટલાં તરબુચ લઈ જઈ રહ્યાં છો, તે હું કહી બતાવું તો મને એક તરબુચ આપશો?’

મેડમે જવાબ આપ્યો, ‘જો તમે થેલીમાં કેટલાં તરબુચ છે તે કહી બતાવશો તો હું એ બંને આપી દઈશ!!!’

સૌજન્ય : બા-બામેઈલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s