… ત્યારે સાલું લાગી આવે! (ધ્રૂવપંક્તિ)થી શીઘ્ર રચના

નીચેની સુરેશભાઈ જાનીએ રજૂ કરેલી રચના જેવી એ જ ધ્રૂવપંક્તિ ધરાવતી તમારી કોઈ શીઘ્ર રચના કોમેન્ટ બોક્ષમાં લખી જણાવો :

હોઠે હતું મુસ્કાન અનોખું હુંશિયારીનું
આંજી દઉં મિત્રોને  જ્ઞાની વાણીથી
બકરી ‘બેં બેં’ શબ્દો નિકળ્યા- એમ બને તો
… ત્યારે સાલું લાગી આવે!

-સુરેશભાઈ જાની

સૌજન્ય : ‘હાસ્ય દરબાર’માં અપ્રકાશિત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s