દુનિયામાં પહેલો-પહેલી-પહેલું કોણ/શું?

The rarests of rare Photos :

સૌજન્ય : ફેસબુક

ક્ષમાયાચના :

ગૂગલ સર્ચમાં પહેલા માનવ યુગલ (આદમ-હવ્વા)ના ફોટા (!) મળ્યા નહિ!!! પરંતુ આપણે સૌ તેમનાં સંતાનો હોઈ આપણે સજોડે મુકુર (આયનો) સામે ઊભાં રહીને આશ્વાસન લઈ શકીએ કે વો નહિ તો હમ સહી!

ખુલાસો :

મુસ્લીમ-ખ્રિસ્તી મત અનુસાર પ્રથમ પુરુષ ‘આદમ’ કહેવાય છે અને તેથી જ તો તેના ઉપરથી ‘આદમી’ શબ્દ બન્યો છે. તો વળી હિંદુ માન્યતા અનુસાર પ્રથમ પુરુષ ‘મનુ’ હોઈ તેના ઉપરથી ‘મનુજ (‘મનુ’માંથી જન્મનાર)’, મનુષ્ય, માનવી, મનેખ, માણસ વગેરે શબ્દો બન્યા છે.

-વલીભાઈ મુસા

સૌજન્ય : હાસ્ય દરબાર

4 thoughts on “દુનિયામાં પહેલો-પહેલી-પહેલું કોણ/શું?

    • હું નથી માનતો કેમ કે મનુ=આદમ પહેલા પુરુષ હતા. નૂહ અ. સ. પાછળ થયા. પૂર આવ્યું, બધું તબાહ થયું, નવેસરથી દુનિયા શરૂ થઈ. બધી જોડીઓ બચાવી લીધી. કેટલાક ઈમાની બંદા પણ બચાવાયા.

      Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s