આજ્ઞાપાલન!

https://www.facebook.com/groups/180890899688617/permalink/627004115077291/

ડોક્ટરે મને સલાહ આપી કે મારે દરરોજ ટ્રેડ મિલ ઉપર એક કલાક ગાળવો જોઈએ અને મેં દરરોજ ટ્રેડ મિલના પ્લેટફોર્મ ઉપર એક કલાક સૂઈ જવાનું નક્કી કરી દીધું છે.

સૌજન્ય : મુકેશ કક્કડ (હાસ્યની રમઝટ – ફેસબુક)

4 thoughts on “આજ્ઞાપાલન!

    • ” ત્યાં સભ્ય ન હોય તે આ માણી નથી શકતું કારણ તે સિવાય લિંક ખુલતી નથી. ”

      આનો અર્થ એ થયો કે કેવળ સભ્યો જ વાંચી શકે. જે પોસ્ટ કરવું હોય તે ” હળવા મિજાજે ” ફોરમ પર શા માટે નથી મુકતા?

      Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s