ચાર, બસ ચાર જ ! – વલીભાઈ મુસા

નીચેના શીર્ષક ઉપર ક્લિક કરીને વાર્તા ઉપર પહોંચી જાઓ.

ચાર, બસ ચાર જ ! – વલીભાઈ મુસા

-વલીભાઈ મુસા (લેખક અને સંપાદક)

One thought on “ચાર, બસ ચાર જ ! – વલીભાઈ મુસા

  1. ચાર, બસ ચાર જ !’
    એ છેલ્લું વાક્ય પૂરું કરે છે, ત્યાં તો રસોઈ દાઝવાની ગંધ આવે છે. ઉદર ઉપરના સાડીના પાલવને ઠીક કરતી ભારે પગે છતાંય તે ઝડપભેર રસોડાભણી દોડી જાય છે.
    અને મારા કાનમાં ‘ચાર, બસ ચાર જ !’ના પડઘા પડ્યે જ જાય છે.

    Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s