ગણિત ગમ્મત – ૧૪ (ઉત્તર)

મૂળ કોયડા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ઉત્તર :

૧, ૨ અને ૩

તાળો :

૧ + ૨ + ૩ = ૬ અને ૧ X ૨ X ૩ = ૬

* * *

સહયોગીઓ : (૧) પ્રજ્ઞાબેન વ્યાસ (૨) સુરેશભાઈ જાની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s