ગણિત ગમ્મત – ૧૪

Heap of wooden numbers on blue background

(આ માત્ર પ્રતીકાત્મક ચિત્ર છે, તેને કોયડા સાથે કોઈ લેવા કે દેવા નથી)

કોયડો :

જેમ ૨ + ૨ = ૪ અને ૨ x ૨ = ૪ થાય, બસ તેમ જ એવી ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ શોધી કાઢો કે જેમનો સરવાળો અને પરંપરિત ગુણાકાર સરખો આવે

વલીભાઈ મુસા (ભાવાનુવાદક)

Courtesy : Morgan Cutolo (Reader’s Digest)

* * *

ઉત્તર અને સહયોગીઓ બે દિવસ પછી જાહેર થશે.

.

2 thoughts on “ગણિત ગમ્મત – ૧૪

  1. પિંગબેક: ગણિત ગમ્મત – ૧૪ (ઉત્તર) | હળવા મિજાજે

  2. પિંગબેક: ગણિત ગમ્મત – ૧૫ (ઉત્તર) | હળવા મિજાજે

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.