મનભાવન જોક્સ – ૪૭ : આ ગઈ કાલે અહીં ન હતું!

ટેક્સાસનો એક બિઝનેસમેન લંડન ગયો. તેણે પોતાનું કામ પતાવીને લંડનનાં જોવાલાયક સ્થળોનો એક રાઉન્ડ લઈ લેવા માટે એક ટેક્ષી ભાડે કરી. ટેક્ષી ‘બિગ બેન’ પાસેથી પસાર થતાં ટેક્ષી ડ્રાઈવરે કહ્યું, ‘આનું બાંધકામ ૧૫ વર્ષે પૂરું થયું હતું.’

બિઝનેસમેન (ઠેકડી ઉડાડતાં) : તમે બ્રિટીશ લોકો સાવ ધીમા છે. અમે લોકો આનાથી બમણા મોટા બાંધકામને અર્ધા જ સમયમાં પૂરું કરી શકીએ.’

વળી ટેક્ષી ડ્રાઈવરે ટાવર બ્રિજ પાસે આવતાં કહ્યું, ‘આ સીમાસ્તંભ (Landmark)નું બાંધકામ ૮ વર્ષ સુધી ચાલ્યું હતું.’

બિઝનેસમેને વળી બડાઈ હાંકતાં કહ્યું, ‘અરે, આ તો સાવ નાનકડો બ્રિજ છે. અમે અમેરિકનો આનાથી પણ મોટો બ્રિજ એકાદબે વર્ષમાં જ બાંધી શકીએ.’

હવે થોડાક આગળ જતાં બન્કીંગહામ પેલેસ આવ્યો, પણ આ વખતે ટેક્ષી ડ્રાઈવર ચૂપ રહ્યો. હવે પેલા બિઝનેસમેનથી રહેવાયું નહિ અને બોલી પડ્યો, ‘આ શું છે, તો? મને લાગે છે કે આ વિશાળ પેલેસ બાંધવામાં તમને લોકોને સોએક વર્ષ લાગ્યાં હશે, નહિ?’

ટેક્ષી ડ્રાઈવરે તેનું મૌન તોડતાં કહ્યું, ‘સોરી, બડી. મને ચોક્કસ ખબર નથી કે આ શાનું બાંધકામ છે; પણ હા, એટલી ખબર છે કે આ ગઈ કાલે અહીં ન હતું!’

(ભાવાનુવાદ)

-વલીભાઈ મુસા

સૌજન્ય : Ba-bamail

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s