પુનર્જીવિત જહાંગીરી ન્યાય પ્રથા!

Expand image for text clarity.

માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાભ્યાસમાં ભણવામાં આવ્યું હશે કે મોગલ બાદશાહ જહાંગીરે મહેલની બહાર ઘંટ લટકાવ્યો હતો, જેને કોઈ પણ પ્રજાજન કોઈ પણ સમયે ન્યાય મેળવવા વગાડી શકતો હતો. ગઈકાલે મારા પોતરા ડો. રમીઝ મુસાની નવી ટાટા ઈલેક્ટ્રિક કારની ડિલિવરી લેવા ગાંધીનગર ખાતેના ડિલર ‘હરસોલિયા બ્રધર્સ’ની અમે મુલાકાત લીધી હતી. ઉપરોકત સાઈનબોર્ડ ઉપર નજર પડતાં મેં સાથે આવેલા મારા બીજા મોસ્ટ જુનિયર પોતરા આબિસને ફોટો પાડવાનો ઈશારો કર્યો અને કામ થઈ ગયું. સ્ટાફ અને ગ્રાહક વચ્ચે અનિચ્છનીય કોઈ વાદવિવાદને ખાળવા માટેનો આ નવતર ખ્યાલ મને ગમ્યો. મને જે ગમ્યું તે મેં અહીં મારાં વહાલીડાં હમિજનો સાથે શેર કર્યું છે. હું પૂછું છું કે આપ સૌને આ ગમ્યું? જો હા; તો પ્રતિભાવ નહિ, તો લાઈક બટન દબાવશો ખરા?

Remake idiom : Old syrup in a new jar.

2 thoughts on “પુનર્જીવિત જહાંગીરી ન્યાય પ્રથા!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s