આ પણ અહં કે?!

શીર્ષકે મુકાયેલા શબ્દો પ્રશ્ન અને આશ્ચર્ય બંને વ્યકત કરે છે. આપ ‘હમિજનો’એ જ ભાવ નક્કી કરવો રહ્યો! મનોવૈજ્ઞાનિકો જેને આત્મસૂઝથી શીખવાની પ્રક્રિયા (Learning by insight) કહે છે તે આ જ કે?

નીચેના લિંકે જાઓ અને બાલગોપાલ કે પ્રભુના પયગંબરની બાળચેષ્ટાને માણો.

https://gadyasoor.wordpress.com/2021/07/31/%e0%aa%86-%e0%aa%aa%e0%aa%a3-%e0%aa%85%e0%aa%b9%e0%aa%82/

સૌજન્ય : સુરેશભાઈ જાની

One thought on “આ પણ અહં કે?!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s