ભાષા જ્ઞાન – હળવાશથી ( ૮ )

વિશદ અને વિષદ – બે જુદા શબ્દ છે.

વિશદ – વિવિધતા વાળું

વિષદ – ઝેર આપનાર

આવા ઘણા બધા શબ્દોની હળવાશ અહીં….

[૧૦૩૯]

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s